Shopping Cart - 0 product(en) - €0,00

Privacyverklaring Roberts Collection

Inleiding
Deze privacyverklaring geeft inzicht in de werkwijze van Roberts Collection, gevestigd aan de Ankarastraat 4, 7559 CL te Hengelo. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt. Wij behandelen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welke reden. Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met dhr. R. Oude Groeniger.

Gegevens ten behoeve van onze dienstverlening
Roberts Collection is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Wanneer u aan ons een opdracht verstrekt vragen we u om de volgende gegevens:

  • Bedrijfs- of klantnaam
  • Adresgegevens en telefoonnummer
  • Factuuradres of e-mail
  • KvK-nummer
  • BTW nummer
  • Bankrekeningnummer (bij Duitse klanten)
Waarvoor hebben wij deze gegeven nodig?
Deze gegevens hebben wij van u nodig om de orders te kunnen leveren en te kunnen factureren. Indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn doorgegeven, kan de order niet worden geleverd. Uw adresgegevens worden doorgegeven aan onze logistieke partner en transporteur, zodat deze uw order kan klaarzetten en afleveren. Tevens leggen wij uw gegevens vast in ons administratieprogramma Exact, waarmee we een verwerkingsovereenkomst zijn overeengekomen.

Roberts Collection verstrekt uw gegevens niet aan andere partijen zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Maatregelen
Roberts Collection beschermt de door u toevertrouwde gegevens door maximaal datgene te verwerken dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens die wél nodig zijn, worden beschermt met behulp van technische en organisatorische maatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang (hacken) of openbaarmaking zo klein mogelijk te maken.

Rechten van betrokkenen
Al onze klanten kunnen telefonisch of per mail de bij ons bekende (persoons-) gegevens opvragen en wijzigen. Ook is het mogelijk om op afspraak de gegevens in te zien, hiertoe kunt u contact met ons opnemen.

Klachtenregeling
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, hopen wijdat u dat zo snel mogelijk meldt, waarna wij ons best doen uw klacht zo goed mogelijk te verhelpen. Mochten wij er onverhoopt samen niet uitkomen, dan vinden wij dat uiteraard heel vervelend. U hebt dan altijd het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van wet- en regelgeving of onze werkwijze kunnen leiden tot wijzigingen van deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen.